BejelentésERDÉLY FELFEDEZŐI
Hogy megőrizzük épen az egünket / és helyünket itt az ég alatt. (Magyari Lajos)

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.Üzenőfal


Név:

Üzenet:Erdély felfedezői

MÁTYUS ISTVÁN HAGYOMÁNYŐRZŐ CSAPAT - KIBÉD A kibédi "Mátyus István hagyományőrző csapat" alakulásának dátuma: 2000. augusztus 20. Az első avatás 2001. augusztus 18. Székelyszentistvánon a szent István ünnepség keretében Szent István szobránál milleniumi zászlók alatt 12 kibédi gyerek tette le az esküt és lett tagja a Szövetségnek. Ekkor már jelvényeink is készen voltak, s a világoskék nyakkendők is megérkeztek. A csapat jelvénye: A jelvényről: A templomot azért választottuk, mert 1781-ben Kibédi Mátyus István adományából készült a torony. A könyv részben Mátyus István Diaeteticájára emlékeztet, másrészt pedig anyanyelvünkre utal. A kis kottarészlettel falunk másik nagy szülöttének tisztelgünk: Seprődi János zenetudós, népzenekutató. Ugyanakkor a négy hangjegy csapatunk dalának kezdő négy hangja. A nemzeti színünk kifejezi lelki kötődésünk. A fekete-piros a székely népviselet alapszínei (szőttesek). A falunk nevét róvásírással is megörökítettük. Ezzel őseinktől kapott örökségünk egyik sajátosságára utalunk. A csapat fohásza: "Uram, adj békességet a Kárpátok között! Sehol még földet annyi könny s vér nem öntözött." (Wass Albert) A csapat dala: "Száll a madár ágrul-ágra Száll az ének szájrul-szájra Zengő madár ágrul-ágra Zengő ének szájrul-szájra." A névválasztásról: "Falunk egyik legnevezetesebb szülöttének nevét választottuk csapatunk számára. Jelképünknek tekintjük valamennyien, mert egész életével, tehetségével, erejével a magyarságot szolgálta. Marosszék első orvos-fizikusa, enciklopédista, a Diaetetica, az Ó és Új Diaetetica megírója, aki a közjó szolgálatában, másoknak világítva, a magyar nyelvet szakadatlan ápolva, féltve, a magyar nyelvű orvostudomány úttörője volt. Igen tekintélyes és gazdag magánkönyvtárát a marosvásárhelyi Református Kollégiumnak ajándékozta. Tanulmányait a marosvásárhelyi Református Kollégium után Utrechtben, Göttingában, Marburgban majd Bécsben folytatta. Anyanyelvünk művelésébe is belevágott, pedig még nem is ismerte John Bowring (1792-1872) angol nyelvész nyelvünkről tett elismerő nyilatkozatát: "...a magyar nyelv messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött, és szerkezete olyan időkben alakult ki, mikor legtöbb most élő európai nyelv nem is létezett. (...)A magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek." A Diaetetica I-II. és az Ó és Új Diaetetica I-VI. köteteiben használt magyar nyelv a Küküllők, Marosszék, Aranyosszéket lakó nép kiművelt, zamatos, ízes magyar nyelve... " Írta:Mátyus Ilonka, csapatvezető A "275 éve született Kibédi Mátyus István" című könyv felhasználásával. SZENT ISTVÁN UTÓDAI HAGYOMÁNYŐRZŐ CSAPAT - HÁRMASFALU A hármasfalusi "Szent István utódai hagyományőrző csapat" alakulásának dátuma: 2010. szeptember 25. Az első avatás: 2011. március 15. Szentistvánon, a "Szent István Általános Iskola" udvarán, Szent István király vigyázó tekintete alatt tette le fogadalmát 21 gyerek és lett a Magyarország Felfedezői Szövetség tagja. A csapat jelvénye: A jelvényről és a névválasztásról: Szülőfalunk, Hármasfalu egyik faluja Szentistván. Orbán Balázs írta róla: "Régebbi nevén Székelyszentistván (...)melyet minden szent neve mellett is reformátusok laknak, de volt egy, még a katholikus korban épült, a hagyomány szerint Szent István király idejében készült, valószínűleg csak az ő tiszteletére szentelt régi temploma..." A falu mai napig híven őrzi a nagy király emlékét. A királyi család minden tagja megtalálható e kis székely faluban: Szentistvánon a honalapítónak, Csókfalván fiának, Szent Imre hercegnek, Atosfalván pedig feleségének, Gizella királynénak állítottak szobrot a rendszerváltás után. Szent István szobra a szentistváni református templom előtt áll.Ez a szobor látható csapatunk jelvényén is. A szobor egy szovátai származású szobrászművész, Sántha Csaba alkotása, 1998-ban állították. Közvetlen szomszédságában van iskolánk, mely szintén a nagy király nevét viseli. Mindezek arra késztettek minket, hogy csapatunk is a "Szent István" nevet vegye fel. "Szent István utódainak" azért nevezzük magunkat, mert jó fiakhoz, lányokhoz méltóan igyekszünk a falu értékeinek, kincseinek, hagyományainak megőrzésére, ápolására. Írta:Bereczki Erzsébet, csapatvezető A SÓ ÚTJÁNAK FELFEDEZŐI -SÓVÁRAD "A só útjának felfedezői" 2012 őszén kezdték el tevékenységüket. Szülőfalunk értékeinek megismerése volt első dolgunk. Az első tagok avatására 2013. június 1-jén került sor a Nyergestetőn, az erdélyi csapatok közös felfedezőútján. Ekkor 10 gyerek tett fogadalmat és lett a Magyarország Felfedezői Szövetség tagjává.

Képgaléria

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!